Je browser werkt mogelijk niet correct met deze website.

We raden aan om gebruik te maken van Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera of Microsoft Edge

Privacy- en databeleid

ZOEKIZ verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens met de nodige zorg en is hiervoor gebonden aan de GDPR wetgeving van 25/05/2018, ook wel Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd. In dit privacy- en databeleid leggen we uit hoe we omgaan met je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten.

Dit privacy- en databeleid is van toepassing op alle bezoekers en gebruikers (hierna allen "gebruiker" genoemd) van het ZOEKIZ platform, waarbij platform verwijst naar de website zoekiz.be zelf alsook verwante (sub)sites die worden aangestuurd vanuit ditzelfde platform, herkenbaar aan de melding "powered by zoekiz" onderaan elke pagina. Door gebruik te maken van het platform ga je uitdrukkelijk akkoord met dit privacy- en databeleid en verleen je tevens expliciet en ondubbelzinnig toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals verder beschreven wordt.

De verantwoordelijke voor de verzameling en verwerking van alle persoonsgegevens op het ZOEKIZ platform is 2BuildIT bvba - maatschappelijke zetel te Bredestraat 2/2, 2910 Essen - ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0503.905.102.

Alle gegevens van gebruikers die zichtbaar zijn op het platform mogen enkel gebruikt worden binnen de context van het platform zelf.
Contactgegevens van particuliere gebruikers zullen nooit getoond worden. Binnen het platform kunnen naam en voornaam wel zichtbaar zijn waar en wanneer dit relevant is (bv bij eigen items, reacties, ...). Contactgegevens van professionele gebruikers (naam, adres, telefoonnr, e-mailadres en url van de onderneming alsook de naam van een eventuele contactpersoon) kunnen getoond worden op zowel het platform als publieke websites.

Op het ZOEKIZ platform treft de gebruiker mogelijk links aan naar andere websites. ZOEKIZ is echter niet verantwoordelijk noch aansprakelijk met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Lees hiervoor het privacybeleid van de website waarnaar de link verwijst.

ZOEKIZ behoudt zich het recht voor te allen tijde het privacy- en databeleid aan te passen, aan te vullen of te verduidelijken. Elke aanpassing of aanvulling zal gepubliceerd worden.

1. Welke gegevens worden door ZOEKIZ verzameld?

De hieronder vermelde gegevens worden enkel gebruikt om de nodige functionaliteiten te kunnen aanbieden via het ZOEKIZ platform. 

 • je accountgegevens / profiel:

  (“PRO” duidt op informatie die enkel van toepassing is voor professionele gebruikers)

  • datum/tijdstip van registratie
  • datum/tijdstip van activatie
  • datum/tijdstip van laatste wijziging
  • totaal aantal adreswijzigingen
  • datum/tijdstip van je laatste login
  • totaal aantal logins
  • datum/tijdstip van je laatste logout
  • datum/tijdstip van je laatste connectie
  • totale tijd dat je actief geweest bent
  • PRO: naam van het bedrijf (en rechtsvorm), vereniging of gemeentebestuur dat je vertegenwoordigt
  • PRO: BTW- of ondernemingsnummer van het bedrijf, vereniging of gemeentebestuur dat je vertegenwoordigt
  • voornaam (PRO: je treedt op als contactpersoon voor het bedrijf, vereniging of gemeentebestuur dat je vertegenwoordigt)
  • achternaam (PRO: je treedt op als contactpersoon voor het bedrijf, vereniging of gemeentebestuur dat je vertegenwoordigt)
  • straat en huisnummer, niet verplicht voor particuliere accounts (PRO: van het bedrijf, vereniging of gemeentebestuur dat je vertegenwoordigt, zowel van de exploitatiezetel als de maatschappelijke zetel)
  • postcode en gemeente (PRO: van het bedrijf, vereniging of gemeentebestuur dat je vertegenwoordigt, zowel van de exploitatiezetel als de maatschappelijke zetel)
  • e-mail (tevens login)
  • PRO: telefoonnummer (indien van toepassing)
  • PRO: URL van je website (indien van toepassing)
  • wachtwoord (geëncrypteerd)
  • ip adres waarmee je geregistreerd hebt
  • profielfoto / logo
 • alle gegevens van de items die je plaatst:
  • datum/tijdstip waarop het item werd ingestuurd
  • datum/tijdstip waarop het item laatst werd gewijzigd
  • titel, omschrijving en eventuele andere (tekst)velden die van toepassing zijn voor het item (bv merk, kleur, enz)
  • foto('s) / video(‘s)
  • prijsgegevens
  • labels
  • locatie (postcode + gemeente, enkel voor bepaalde professionele items)
  • contactgegevens (enkel voor professionele items)
  • gekozen doelgebied
  • de reacties die je op je item ontvangt
 • alle reacties die je onder items van jezelf of anderen plaatst:
  • datum/tijdstip van je reactie
  • inhoud van je reactie
  • item waarop de reactie betrekking heeft
 • al jouw berichten naar andere gebruikers:
  • datum/tijdstip van je bericht
  • inhoud van je bericht
  • ontvanger van je bericht
 • advertenties:
  • hoeveel keer een bepaalde advertentie aan je getoond werd
  • laatste keer dat een bepaalde advertentie aan je getoond werd

Deze gegevens worden opgeslagen gedurende de tijd dat je account actief is plus nog een extra quarantaine periode (30 dagen). In sommige gevallen zou het kunnen dat deze extra periode langer is als dit nodig zou zijn om geschillen op te lossen, fraude en misbruik te voorkomen, aan wettelijke vereisten te voldoen of deze overeenkomst af te dwingen.

2. Waarom worden deze gegevens verzameld?

Deze gegevens worden verzameld om de via ZOEKIZ aangeboden diensten te kunnen realiseren, zoals het ingeven en tonen van of reageren op informatie van gebruikers.

Daarnaast worden de gegevens ook gebruikt voor evaluatie en analyse van het gebruik alsook optimalisatie en verbetering van het platform, bescherming van data en detectie van bedreigingen of andere onregelmatigheden.

ZOEKIZ kan je e-mailadres gebruiken om je essentiële informatie te verschaffen over onze diensten, bijvoorbeeld om je op de hoogte te stellen van aankomende wijzigingen of verbeteringen.

Wanneer ZOEKIZ het vermoeden heeft dat er illegale activiteiten op het platform plaatsvinden, kan dit gerapporteerd worden aan de autoriteiten.

3. Waar worden deze gegevens bewaard?

Alle gegevens worden bewaard binnen de EU/EER of landen met een passend beschermingsniveau in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming.

4. Doorgeven van gegevens aan derden

Jouw (persoons)gegevens, reacties of onderlinge berichten zullen nooit aan derden overhandigd worden tenzij:

 • dit van rechtswege of door een officiële instantie wordt afgedwongen
 • dit nodig is om de goede werking van het systeem te kunnen garanderen
 • om technische of beveiligingsproblemen op te sporen of te voorkomen
 • er vermoeden is van fraude, misbruik of het schenden van de algemene voorwaarden
 • je hier zelf toestemming voor hebt gegeven

5. Gebruik van externe diensten

Voor sommige functionaliteiten maken we gebruik van externe diensten, bv voor het controleren van bepaalde gegevens, het sturen van e-mails, enz.
Dergelijke dienstverleners voeren dus gegevensverwerkingsprocedures uit namens en in opdracht van ons. Hiervoor werken we enkel en alleen samen met bedrijven die zich binnen de EU/EER bevinden of in andere landen met een passend beschermingsniveau waardoor ook zij op hun beurt wettelijk verplicht zijn ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming.

6. Cookies

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die in je browser/apparaat worden opgeslagen.
ZOEKIZ doet al het mogelijke om het aantal cookies tot het minimum te beperken en plaatst daarom zelf enkel technisch noodzakelijke cookies.

6.1. Eigen cookies

 
Volgende technisch noodzakelijke cookies worden geplaatst door ZOEKIZ:

NaamFunctiegeldigheidsduur
zTokenauthorisatietoken om een gebruiker toegang te kunnen verlenen tot het platform96h
zEnvnoodzakelijk om te kunnen bepalen welke meldingen en/of afbeeldingen kunnen getoond worden op de websiteautomatisch verwijderd na inloggen, max 24h

6.2. Cookies van derden

 
Volgende technisch noodzakelijke cookies worden geplaatst door derden:

NaamFunctiegeldigheidsduur
_cfduidDeze cookie is noodzakelijk voor optimalisatie en beveiliging van onze website dmv een externe reverse proxy1 jaar

Als je helemaal geen cookies wil accepteren, dan heb je de mogelijkheid om dit in te stellen in je browser. Hou er echter rekening mee dat je dan geen (optimaal) gebruik zal kunnen maken van het ZOEKIZ platform.

7. Recht op inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

Elke geregistreerde gebruiker kan via zijn account zijn persoonsgegevens inzien, alsook naar waarheid aanpassen.

Verwijdering van incorrecte of onrechtmatig opgeslagen gegevens die niet door de gebruiker zelf kunnen worden aangepast, kan schriftelijk aangevraagd worden. Hiervoor dien je een aangetekend schrijven te bezorgen op het volgend adres: 2BuildIT bvba, Bredestraat 2/2, 2910 Essen. Dit schrijven dient vergezeld te zijn van een kopie van je identiteitskaart.

Op alle rechtsbetrekkingen tussen de gebruiker en ZOEKIZ en op alle geschillen voortvloeiend uit dit privacy- en databeleid is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Elke betwisting wordt volgens het Belgisch recht beslecht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen behoren. Deze tekst is eigendom van ZOEKIZ en mag noch geheel noch gedeeltelijk gekopiëerd worden.
Laatst bijgewerkt op 01/03/2019

Created by 2BuildIT, powered by ZOEKIZ®