Je browser werkt mogelijk niet correct met deze website.

We raden aan om gebruik te maken van Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera of Microsoft Edge
Het kopiëren of herpubliceren van inhoud van deze website is ten strengste verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden.
De plaatser is verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.

Essen

Essen
Omnium - Autoverzekering
29/05/2019
29/05/2019
Omnium - Autoverzekering
 • Deel dit item:
 • Hoe lang blijft een "grote omnium"-verzekering interessant?

  Algemene richtlijn:
  Vooral tijdens de eerste jaren na de aankoop van de wagen biedt een omniumverzekering de grootste dekking.
  Na vijf jaar wordt het meer een kwestie van gemoedsrust betalen.

  Iedereen is verplicht om voor zijn wagen een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) af te sluiten. Die verzekering dekt de schade aan derden wanneer u een ongeval veroorzaakt. De schade aan uw eigen wagen is echter niet gedekt door de BA-verzekering. Daarvoor kan u eventueel wel een zogenaamde omniumverzekering afsluiten.

  ‘Grote’ omnium

  De ‘grote’ omniumverzekering dekt alle schade aan de auto, ook als u die zelf veroorzaakte (bijvoorbeeld omdat u tegen een paaltje reed). De verzekering dekt in wezen alle risico’s, zoals een ongeval, brand, diefstal, vandalisme, glasbreuk, een natuurramp (overstroming, hagel, storm, vallende stenen) en een aanrijding met een dier.

  Een grote omnium is vrij duur, waardoor de meeste mensen de verzekering alleen tijdens de eerste jaren de aankoop afsluiten. Hoelang de verzekering nuttig is, hangt namelijk ook af van verschillende factoren.

  Total loss en diefstal

  Hebt u een lening afgesloten voor de aankoop van de wagen? Dan raden wij ten stelligste aan om minstens gedurende de looptijd van de lening een omniumverzekering af te sluiten. Dat vermijdt een flinke financiële kater wanneer de wagen wordt gestolen of wanneer de wagen door een ongeval total loss is. Zonder omniumverzekering dreigt u anders een lening af te betalen voor een auto die er niet meer is en waarvoor u ook geen schadevergoeding kreeg...

  De meeste verzekeraars zullen bij total loss of diefstal alleen maar de eerste 2 à 3 jaar de volledige 100 procent van de catalogus- of factuurwaarde terugbetalen. Daarna begint de afschrijvingsperiode, waarin elk jaar het terugbetalingspercentage geleidelijk terugloopt omdat ook de waarde van de wagen vermindert. Hiermee zijn ineens de twee belangrijkste aspecten aangehaald ter vergelijking van verschillende omnium-formules: de verzekerde waarde & de afschrijvingsperiode.

  Na 5 jaar vergoeden de meeste verzekeringsmaatschappijen slechts de 'werkelijke waarde' van de auto uit, die o.a. rekening houdt met het werkelijke gebruik en het aanbod op de markt.

  Eigen schade

  Ook na het begin van de afschrijvingsperiode blijft de omniumverzekering nog interessant. Want de verzekering blijft wel de volledige herstellingskosten betalen als er geen sprake is van total loss, ook wanneer u die schade zelf veroorzaakte. En dat is geen overbodige luxe als u weet dat de schade aan een voertuig gemiddeld 1.700 euro bedraagt.

  Houd rekening met een eventueel eigen risico, ook wel franchise of vrijstelling genoemd, dat contractueel wordt vastgelegd. Dit is het deel van het schadebedrag dat je zélf dient te betalen. Win op tijd informatie hierover in: sommige maatschappijen verlagen deze vrijstelling als je naar een voor hen 'erkend hersteller' gaat of verhogen het net in andere gevallen. Bij totaalklantschap kan de vrijstelling dan weer soms helemaal wegvallen... Naast de eerder besproken verzekerde waarde en afschrijvingsperiode is dit het derde belangrijke element als verschillende omniumformules vergeleken worden.

  Hoelang u wil dat ook die herstellingskosten gedekt blijven, is een strikt persoonlijke keuze. Zoals het vaak gaat in verzekeringen is het hopelijk een 'verloren kost' waar je nooit beroep op hoeft te doen...

  Kleine omnium

  Veel mensen schakelen na enkele jaren over op een ‘kleine’ omnium. Die is gemiddeld een derde goedkoper dan de gewone omniumverzekering. Zo’n 15 procent van de auto’s in ons land heeft zo’n light-variant. Die dekt nog altijd brand, diefstal of inbraak, glasbreuk, aanrijding met dieren, storm, hagel, overstromingen en ander noodweer. Schade die u zélf veroorzaakt, wordt er niet meer mee vergoed.

  Sommige verzekeraars bieden nog allerlei andere "tussenformules" aan die bvb. enkel dekking bieden voor glasbraak en/of natuurkrachten.

  Ander onheil

  Naast de zuiver materiële schade, is het uiteraard minstens even belangrijk om stil te staan bij andere optionele waarborgen zoals een bestuurdersverzekering, pechverhelping en rechtsbijstand.


  U ziet; de mogelijkheden zijn werkelijk legio. Het beste advies is m.a.w. om ruim voor effectieve aankoop of ingebruikname contact op te nemen met uw persoonlijke verzekeringsadviseur om de verschillende opties naast elkaar te leggen.  Bron & inspiratie: spaargids.be

  Contact

  Heuvelplein  1
  2910 Essen
  Het kopiëren of herpubliceren van inhoud van deze website is ten strengste verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden.
  De plaatser is verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.

  Created by 2BuildIT, powered by ZOEKIZ®